PODPORTE 2% DAŇOU MLÁDEŽNÍCKY TENIS

tenishe.sk
Fyzická osoba poberajúca mzdu musí vyplniť tlačivo Vyhlásenie a dať potvrdiť mzdovej učtárni tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“.

Právnická osoba a živnostník vyplňuje vo svojom daňovom priznaní v časti
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane tieto údaje:

IČO: 31303188
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: 1.Tenisový klub Humenné
Ulica: Chemlonská
Číslo: 2
PSČ: 066 01
Obec: Humenné

Informácie: 0903 608285Finančné prostriedky budú použité pre rozvoj mládežníckeho tenisu v Humennom.

Ďakujeme

Peter Tokoš
predseda 1.TC Humenné


Späť ...