PODPORTE 2% DAŇOU MLÁDEŽNÍCKY TENIS

tenishe.sk
tenishe.sk
tenishe.sk
Fyzická osoba poberajúca mzdu musí vyplniť tlačivo Vyhlásenie a dať potvrdiť mzdovej učtárni tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Obe tlačivá je potrebné zaslať na Daňový úrad alebo doručiť na 1.Tenisový klub Humenné.

Právnická osoba a živnostník vyplňuje vo svojom daňovom priznaní v časti
Údaje pre daňové priznanie, tieto údaje:


IČO: 31303188
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: 1.Tenisový klub Humenné
Ulica: Chemlonská
Číslo: 2
PSČ: 066 01
Obec: Humenné

Informácie: 0903 - 910 526

Finančné prostriedky budú použité pre rozvoj mládežníckeho tenisu v Humennom.

Ďakujeme

Miroslav Zágora
predseda 1.TC Humenné


Späť ...