PODPORTE 2% DAŇOU MLÁDEŽNÍCKY TENIS

Fyzická osoba poberajúca mzdu musí vyplniť a podpísať tlačivo Vyhlásenie a vyžiadať od mzdovej účtarne tlačivo
Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2023.
Obe tlačivá je potrebné zaslať na Daňový úrad alebo doručiť na 1.Tenisový klub Humenné (trénerovi, správcovi areálu).

Živnostník (2%) alebo právnická osoba vyplňuje vo svojom daňovom priznaní v časti
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane,
tieto údaje:

IČO: 31303188
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: 1.Tenisový klub Humenné
Ulica: Chemlonská
Číslo: 2
PSČ: 066 01
Obec: Humenné


Informácie: Mgr. Ladislav Mochnacký
0905 - 809 038
mail: 1tchumenne@gmail.com

Finančné prostriedky budú použité pre rozvoj mládežníckeho tenisu v Humennom.

Ďakujeme

Miroslav Zágora
predseda 1.TC Humenné


Späť ...