Klubové poplatky v období pandémie

Z dôvodu pokračujúcich protipandemických opatrení, vrátane zákazu vychádzania (zatiaľ do 24. januára 2021), nie je možné vykonávať tréningový tenisový proces v tenisovej hale a v telocvični.

Preto prosíme rodičov členov 1.Tenisového klubu Humenné o dobrovoľnú, solidárnu úhradu poplatkov za mesiac január. Náhradu tréningov tréneri vykonajú v ďalšom období.

Členovia, ktorí neuhradia plnú sumu poplatkov za január sú povinní
UHRADIŤ
minimálny členský klubový poplatok za mesiac január 2021 pre členov klubu splatný do 20.1.2021

deti (členovia) do 10 rokov - 10 €
deti (členovia) nad 10 rokov - 20 €

Po konzultácii s trénermi, prosím, zabezpečiť individuálnu kondičnú prípravu (deti s rodičmi doma, prípadne v prírode).

Zároveň Vás prosíme o poukázanie 2 % dane pre 1.Tenisový klub Humenné (tlačivá a údaje budú zverejnené na www.tenishe.com).


S pozdravom

Ing. Miroslav Zágora
predseda 1.TC Humenné
tel: 0905 608 536

Späť ...