Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2021 - OBLASTNÉ KOLO V HUMENNOM

tenishe.sk
tenishe.sk
tenishe.sk


1.TC Humenné z poverenia STZ usporiadal v dňoch 12-13. júna 2021 na tenisovom areáli, tenisových ihriskách pri ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom a v Košiciach Oblastné kolo Detského Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2021 do 10 rokov, na ktorom štartovali aj 3 dievčenské a 2 chlapčenské družstvá 1.TC Humenné. A – Sorokáčová, Babincová, Čerevková, B – Semanová, Lukacková, Meričková, Mačáková, C – Holubová, Lodová, Chomaničová; A – Ganaj, Ihnát, Keller, Kondis, Lipinský, Horváth, B – Bialý, Roman, Koškovský, Orinin, Goffa.Na podujati štartovalo 150 detí z Vsl. kraja.

Výsledky:
Fed Cup - oblastné I

Fed Cup - oblastné II


Davis Cup - oblastné I

Davis Cup - oblastné II


Súpisky:
Fed Cup - oblastné I

Fed Cup - oblastné II


Davis Cup - oblastné I

Davis Cup - oblastné IISpäť ...