Nino Lipinský na treom mieste

TK F1 Poprad usporiadal v septembri turnaj detí do 8 rokov. Zúčastnilo sa ho 16 chlapcov. 1.TC Humenné reprezentoval Nino Lipinský, ktorý sa umiestnil na treom mieste.


Výsledky:
skupiny pavúk

tenishe.sk
tenishe.sk
Spä ...