Nino Lipinský na prvom mieste

19. augusta sa Nino zúčastnil turnaja detí do 10 rokov, ktorý usporiadal VTC Pezinok. Turnaja s názvom LEGAS AUTO TOUR 22/23 sa zúčastnilo 11 chlapcov a Nino sa stal jeho víazom.


Pavúk dvojhry
tenishe.sk
tenishe.skSpä ...