Šebáková vo finále

tenishe.sk
TC Slávia UPJŠ usporiadal v dňoch 30.júla - 1. augusta tenisový turnaj mladších žiakov triedy "D". Zúčastnilo sa ho 9 chlapcov a 12 dievčat.

Z 1.TC Humenné sa turnaja zúčastnila Tamara Šebáková. Ako štvrtá nasadená sa dostala až do finále, kde ju zastavila tretia nasadená hráčka Nikki Šuchterová.


Pavúk
2hra

Späť ...