DO PROJEKTU TENIS DO ŠKÔL SA PRIHLÁSILI VŠETKY HUMENSKÉ ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Tenis do škôl je projekt Slovenského tenisového zväzu v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Hlavné myšlienky projektu Tenis do škôl sú:

- zatraktívniť hodiny TV na prvom stupni ZŠ,
- motivovať deti k pravidelnému športovaniu,
- umožniť žiakom oboznámiť sa so základnými zručnosťami tejto hry.

1.Tenisový klub Humenné inicioval a organizačne zabezpečil 3 troch tenisových trénerov na hodiny telesnej výchovy v humenských základných školách.

Foto: 4.A trieda zo ZŠ Laborecká Humenné a tréner Mgr. Márius Burda

tenishe.sk
tenishe.sk
tenishe.sk
tenishe.sk
tenishe.sk
tenishe.sk
Späť ...