1. Tenisový klub Humenné

tenishe.skTenisový areál
Tenis, ako športové odvetvie v podmienkach okresu Humenné, sa začal výraznejšie presadzovať po výstavbe tenisového areálu Pod nadjazdom v roku 1980. Tenis bol organizovaný v tenisovom oddiely Telovýchovnej jednoty Chemlon Humenné, v ktorom boli vychovávaní aj hráči, ktorí získali tituly majstrov Československa a Slovenska v mládežníckych kategóriách. Naši odchovanci sa objavujú aj vo svetových rebríčkoch. Medzi nich patria František Babej, Ján Sabovčík, Peter Kriška a Magdaléna Biľová.

Čo ponúkame:

• tréningový proces hráčov v mládežníckych kategóriách,
• účasť družstiev v rôznych súťažiach,
• usporadúvanie tenisových turnajov,
• účasť hráčov 1.TC na turnajoch jednotlivcov všetkých úrovní,
• vytvorenie podmienok pre rekreačný tenis širokej verejnosti.
Späť ...