tenishe.sk
Súťažiť budú dorastenky a dorastenci. Prihlásených je 28 dievčat a 47 chlapcov.
1. TC Humenné budú reprezentovať títo členovia klubu:

Dievčatá Chlapci
Viktória Dzáková Ivo Gondor
Paula Haburajová Lukáš Havrišák
Rút Kuľhová Martin Hančarik
Petra Poláková Tomáš Kakoš
Jakub Mucha
Marek Polanský
Samuel Varga
Vratko Žolna

Turnaj sponzorsky podporujú Podvihorlatské pekárne a cukrárne a Chemkostav HSV.
Späť ...