Víťazi turnaja detí do 8 rokov (2.august 2014)

tenishe.sk1. miesto - Viktória Forgáčová, Matúš Vateha
tenishe.sk2. miesto Karin Ferjaková, Oliver Jiša
tenishe.skSúťaž útechy: 2. miesto - Lea Koloždejová, 1.miesto - Ella Ftorková
1.TC Humenné usporiadal 2. augusta tenisový turnaj detí do 8 rokov. Zúčastnilo sa ho 11 dievčat a 4 chlapci.

Kvôli nízkej účasti chlapcov hrali chlapci a dievčatá spolu, keďže v tejto vekovej skupine je výkonnostná úroveň rovnaká u dievčat i chlapcov.

Hralo sa na skrátených dvorcoch s mäkšími loptami. Malí tenisti súťažili v 4 skupinách. Víťazi postúpili do hlavnej súťaži, ostatní do súťaže útechy.

Prvé miesta v hlavnej súťaži sa udelili zvlášť pre obe kategórie. Z chlapcov sa víťazom stal Matúš Vateha, na druhom mieste skončil Oliver Jiša. Víťazkou dievčat je Viktória Forgáčová, na druhom mieste je Karin Ferjaková.

Súťaž útechy vyhrala Ella Ftorková, druhé miesto získala Lea Koloždejová.

Tretie miesto získali Klaudia Ľaľová a Emma Sajan.

Späť ...